POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Definicje

II. Obowiązki informacyjne Administratora

III. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych.

 

IV. Oświadczenie Administratora

V. Cel, podstawa i zakres przetwarzania danych osobowych

Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):

a)           imię i nazwisko,

b)          adres zamieszkania,

c)           adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),

d)          adres e-mail,

e)          numer telefonu.

Administrator może wykorzystywać podane powyżej dane Użytkownika do nawiązania kontaktu telefonicznego lub mailowego celem przeprowadzenia badania mającego na celu sprawdzenie jakości usługi zrealizowanej  w ramach umowy lub postępowania reklamacyjnego.

 Administrator może wykorzystywać podane powyżej dane Użytkownika do przesyłania drogą elektroniczną, za odrębną zgodą na wykorzystywanie tej formy komunikacji, informacji o produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera.

2)      Postępowanie reklamacyjne związane z wykonaną lub wykonywaną umową sprzedaży w sklepie internetowym. Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych Kupującego oraz Osoby zgłaszającej reklamację (jeżeli jej dane osobowe są inne niż Kupującego)

a)           imię i nazwisko,

b)          adres korespondencyjny,

c)           adres e-mail,

d)          numer telefonu,

e)          powód i dane przedmiotu reklamacji.

Administrator może wykorzystywać podane powyżej dane Użytkownika do nawiązania kontaktu telefonicznego lub mailowego celem przeprowadzenia badania mającego na celu sprawdzenie jakości usługi zrealizowanej  w ramach umowy lub postępowania reklamacyjnego.

3)    Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora  – art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony cel Administratora), przy czym jeśli przekazywanie informacji  odbywa się drogą elektroniczną, realizacja następuje za odrębną zgodą Użytkownika.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

a)           imię i nazwisko,

b)          adres zamieszkania lub inny adres podany do korespondencji,

c)           adres e-mail,

d)          numer telefonu.

4)    Marketing behawioralny - przetwarzane danych osobowych Użytkowników, w tym danych gromadzonych za pośrednictwem plików cookies, w celach marketingu behawioralnego polegającego na dopasowaniu treści reklamy do indywidualnych preferencji Użytkownika. Wykorzystanie danych zebranych za pośrednictwem tej technologii odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies opisaną szczegółowo poniżej w niniejszym dokumencie. 

5)      Inne działania marketingowe, w tym organizacja konkursów, programów lojalnościowych oraz innych form promocji W TRENDZIE Dobzhanskyi Pavlo - art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda osoby, której dane dotyczą)

 Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje zasadniczo:

a)           imię i nazwisko,

b)          adres zamieszkania lub inny adres podany do korespondencji,

c)           adres e-mail,

d)          numer telefonu.

W przypadku niektórych form promocji zakres przetwarzanych danych może obejmować dodatkowo:

a)           płeć,

b)          datę urodzenia,

c)           wiek,

d)          wizerunek.

5. Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i ochrony danych jego Użytkowników(cyberbezpieczeństwo) – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią).

Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do sklepu internetowego wtrendzie.space, dane i geolokalizacja Urządzenia, z którego dokonywane jest połączenie, m.in. adres IP Urządzenia.

Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Użytkowników) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających ze sklepu internetowego wtrendzie.space.

VI. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

a)           firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu i/lub instalacji/montażu towarów zakupionych przez  Użytkowników,

b)          operatorom systemów płatności (w przypadku wyboru tej formy płatności)

c)           firmom świadczącym usługi serwisowe/naprawcze towarów zakupionych przez Użytkowników.

VII. Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)

a)           dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w Serwisie – przez cały czas aktywności konta oraz w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,

b)          dane osobowe podane przez Użytkownika w celu realizacji umowy sprzedaży bez zakładania konta w Serwisie – w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą  umową sprzedaży drogą elektroniczną,

c)           dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych zrealizowanych wobec Użytkownika Serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody (ograniczenie przetwarzania), dla potwierdzenia, że taka zgoda miała miejsce w przeszłości,

d)          dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – przez okres wymagany postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących.

VIII. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora.

a)           prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych

w przypadkach określonych w RODO;

b)          prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),

c)           prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.

IX. Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika zbieranych za pomocą plików Cookies.

X. Definicje Cookies

XI. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

XII. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1.1.  Konfiguracji Serwisu:

1.2.   Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika w Serwisie:

1.3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

1.4.   Zapamiętania lokalizacji Użytkownika:

1.5.   Analiz i badań oraz audytu oglądalności:

1.6.   Świadczenia usług reklamowych:

1.7.   Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 

2.1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

2.2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych np. Google Analytics. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

2.3. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.

2.4. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

2.5.  Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

XIII. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

XIV. Geolokalizacja

XV. Powiadomienia web push